Szkolenia Bhp z Azbestu

Szkolenie jest przeprowadzane z uwzględnieniem programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Rodzaje uprawnień

Szkolenia bhp z azbestu pozwala na uzyskanie uprawnień do pracy z wyrobami zawierającymi azbest  poprzez otrzymanie zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186). Okres ważności kursu to 3 lata.

Wymagania wobec kandydata:

  • 18 lat
  • wykształcenie m.in.  podstawowe
  • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie

Zapraszamy Szkolenia bhp z azbestu tel.500193952