Doradca adr-Rybnik,Żory,Katowice Śląskie

Doradcy ADR – jak zostać takim specjalistą i dlaczego warto?

Doradcy ds. bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych to bardzo poszukiwani na rynku pracy specjaliści. Firmy, które regularnie transportują towary niebezpieczne, muszą wyznaczyć takiego doradcę w swojej kadrze, bądź zatrudnić takowego – w celu zachowania zgodności z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Co należy do obowiązków takiego doradcy ADR?

• monitorowanie zgodności z przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych
• doradzanie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
• przygotowywanie rocznego sprawozdania dla kierownictwa w zakresie działalności przedsiębiorstwa w ramach transportu towarów niebezpiecznych

Tego wszystkiego Kędzierzyn Koźle doradca adr uczy się w ramach kursów specjalnie przygotowanych pod ten zawód, ale wiedza jaką uzyska podczas szkolenia wykracza poza to, bowiem jest on również w ramach swoich obowiązków odpowiedzialny za następujące zadania:

• procedury monitorowania i środki bezpieczeństwa
• badanie i zestawianie raportów dotyczących wszelkich wypadków lub sytuacji kryzysowych
• doradztwo w zakresie potencjalnych aspektów bezpieczeństwa transportu

Przepisy te mogą dotyczyć każdej osoby, która dopuszcza przewożenie towarów niebezpiecznych, a nie tylko operatora transportu. Może to obejmować:

• nadawców ładunku,
• spedytorów,
• pracowników magazynów,
• producentów wytwarzających towary niebezpieczne

Skoczów doradca adr – istota szkolenia

Dzisiaj wiele ośrodków szkoleniowych oferuje wyspecjalizowany kurs szkoleniowy dla przyszłych doradców ADR, gdzie podczas intensywnego treningu uczestnicy zdobędą wiedzę, która pomoże im w tym by być:

• W pełni świadomym zakresu prawodawstwa odnoszącego się do transportu materiałów niebezpiecznych.
• W stanie rozpoznać status prawny bycia doradcą ADR.
• Umieć opracować podstawowe strategie rozwiązywania typowych problemów z transportem materiałów niebezpiecznych.

Aby kandydat na doradcę ADR stał się pełnoprawnym specjalistą tego tematu musi bezwzględnie uzyskać certyfikat szkolenia zawodowego, po odbyciu odpowiedniego szkolenia zdać egzamin pisemny, i dopiero po jego ukończeniu z pozytywnym wynikiem dostanie certyfikat potwierdzający jego wiedzę i umiejętności. Te certyfikaty zwykle są uznawane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ważne informacje – doradca ADR

Z zastrzeżeniem pewnych ustępstw, firmy zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych tak jak nadmieniono powyżej muszą wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowanego doradcę ds. ADR. Osobnik, który chce być zatrudniony jako doradca ADR – czyli ekspert do towarów niebezpiecznych, musi uczestniczyć w kursie organizowanym z ramienia renomowanego ośrodka, takiego jak ŁP-EKSPERT. Korzyści z uczestnictwa w takim kursie są liczne, a przede wszystkim takie, że jego uczestnik będzie spełniać prawne obowiązki w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Warto zatem zainteresować się tym tematem zawsze, gdy działalność danej firmy jest w jakikolwiek sposób związana z transportem niebezpiecznych materiałów.